Udlandsvaccination

Lægehuset tilbyder vaccinationsvejledning i begrænset omfang i forbindelse med udlandsrejser. Ved længere rejser  over flere kontinenter henvises til : https://sikkervaccination.dk/klinikker/odense/  ( apoteket Ørnen)

(Sygesikringen Danmark refunderer 50 % pr. vaccination til Gr. 1,2 og 5 medlemmer).

Det er vigtigt at kontakte lægehuset i god tid inden afrejsen( gerne 5-6 uger før), da nogle vacciner skal bestilles hjem og gives flere gang inden afrejsen , med op til en måneds mellemrum.

Læs evt mere om vacciner på www.ssi.dk/vaccination