Sygebesøg og forebyggende hjemmebesøg

Sygebesøg

Vi kører sygebesøg, primært om eftermiddagen. Sygebesøg er forbeholdt patienter, der efter lægeligt skøn ikke kan komme i lægehuset.

Forebyggende hjemmebesøg    

Vi aflægger gerne et årligt besøg  hos skrøbelige ældre, normalt  over 75  år,  til status og medicingennemgang  .