Praktisk info

Telefon og afbud

Telefontid:
Lægerne sidder ved telefonen kl. 8.10-9.00.

For at sikre en så optimal afvikling af telefongangen som muligt, beder vi om, at tidsbestilling og receptfornyelse ikke sker i dette tidsrum.

Afbud:
Hvis en tidsaftale ikke kan overholdes, vil vi være taknemmelige for et afbud.

Tids- og medicinbestilling

Tids- og medicinbestilling:  

 •  Du kan bestille via telefonen i tidsrummet 8-12.30. Fredage 8- 12.30
 •  Alternativt kan du bestille  tider og fast medicin  via hjemmesidens menupunkt    “Selvbetjening”.
 •  Tidsbestilling  via hjemmesiden er primært til kontaktlæge , gælder dog ikke i ferieperioder.
 •  Årskontroller bestilles ved telefonisk henvendelse, da der er tale om udvidede tider.

Vedrørende tider:

 • Lægerne har hver dag reserverede tider til akutte problemstillinger. Disse tider giver vi  samme dag.
 • Vi tilstræber at du tilbydes en tid, hvor ventetiden er acceptabel for den givne problemstilling.
 • Planlagte kontroltider  ex. børneundersøgelser, blodtrykskontrol, kørekortfornyelse beder vi dig  bestille  i god tid.
 • Du kan forvente en ventetid på op til 14 dage for almene problemstillinger .

Vedrørende medicinbestilling:

 • Ifølge de nyeste retningslinjer fra styrelsen for patientsikkerhed kræver fornyelse af stærk smertestillende medicin og vanedannende medicin, så som  beroligende medicin og sovemedicin personlig fremmøde.
 • Specielle typer medicin, så som alle former for antibiotika,  og hormoncremer skal du aftale med lægen.
 • Fast medicin bl.a. for blodtryk og sukkersyge vil vi så vidt muligt udskrive på flergangsrecepter til et år af gangen. Kontrollerne ligger gerne hver 3. måned. Een gang om året laver vi en større kontrol.
 • Nye patienter vil vi så vidt muligt gerne se i konsultationen inden vi udskriver medicin, så vi sammen kan gennemgå medicinlisten.
 • Patienter i ambulant behandling på sygehuse : Medicinbestilling foregår via det pågældende ambulatorium.

Afbud:
Hvis du ikke kan overholde en tidsaftale , vil vi være taknemmelige for et afbud. Vi ønsker en så kort ventetid som muligt, derfor er det vigtigt at melde afbud så en anden kan tilbydes tiden. Du  kan melde afbud telefonisk eller på mail via hjemmesiden.

Udebliver du tre gange uden afbud på 1 år, medfører det at du  ikke længere kan bestille  fast  tid.

Reception og venteværelse

Ved ankomsten beder vi dig om at køre sygesikringsbeviset igennem kortlæseren, der står på skranken. Så er du registreret, og lægerne kan på deres skærm se, at du er kommet.

Vi prøver sammen med patienterne at overholde tiderne, men det kan ikke altid lade sig gøre.

En evt ventetid kan bruges på en tur ned ad gangen og se den aktuelle kunstudstilling.

Sygebesøg

Vi kører sygebesøg, primært om eftermiddagen. Sygebesøg er forbeholdt patienter, der efter lægeligt skøn ikke kan komme i lægehuset.

Forebyggende hjemmebesøg:

Vi aflægger gerne et årligt besøg  hos skrøbelige ældre, normalt  over 75  år,  til status og medicingennemgang.

Transport til lægehuset

Pensionister har ret til transport til lægehuset, hvis man ikke selv har mulighed for kørsel eller kan tage med offentlige transportmidler. Kontakt Borgerservice i Faaborg Midtfyn Kommune Tlf. 72 530 530  eller Svendborg Kommune  Tlf 62 233 000.

I Faaborg Midtfyn Kommune er det muligt for alle borgere at køre med Telebus fra egen bopæl til en planlagt addresse. Det koster et mindre beløb. Turen skal bestilles telefonisk på tlf. 63112255 ( FynBus).

Selvom man synes det er svært at komme til lægehuset og helst vil have besøg, er det oftest bedst at få en tid i konsultationen. Der kan nemlig her foretages en bedre undersøgelse og tages de nødvendige prøver.

Udlandsvaccination

Lægehuset tilbyder vaccinationsvejledning, i begrænset omfang, i forbindelse med udlandsrejser. Da denne vejledning ikke er dækket af sygesikringen opkræves et gebyr på 300 kr for den 1. konsultation, herefter 200 kr/konsultation. Dertil kommer prisen på de enkelte vacciner ( priser se evt: http://www.vaccination.dk/priser. (Sygesikringen Danmark refunderer 50 % pr. vaccination til Gr. 1,2 og 5 medlemmer).

Det er vigtigt at kontakte lægehuset i god tid inden afrejsen( gerne 5-6 uger før), da nogle vacciner skal bestilles hjem og gives flere gang inden afrejsen , med op til en måneds mellemrum.

Læs evt mere om vacciner på www.ssi.dk/vaccination

Adresseændring og telefon

Adresse-eller navneændringer foregår ikke automatisk. Vi vil derfor være glade for at få  besked om det samt evt. telefonnumre

Apoteker og håndkøb

Fåborg Apotek, Herregårdscentret 6, telefon 62611470, har håndkøbsudsalg i Korinth, Horne, Falsled, Millinge og på øerne.

Vester Skerninge Apotek, Fåborgvej 80, telefon 62241030 har håndkøbsudsalg/udleveringssteder i V. Åby , Ulbølle, Ollerup, Stenstrup og Kirkeby.

Ringe Apotek, Algade 18 , telefon 62621034

Medicin til udbringning samme dag skal bestilles senest kl. 12.

Sygesikring ved kronisk sygdom og udlandsrejse

Er du dækket af det gule/blå  sygesikringskort ved kronisk sygdom og udlandsreje?

Er du i tvivl så kan du kontakte : Europæiskes KundeCenter på 70 10 60 30.

Lægeskift

Lægehuset har åben for tilgang af nye patienter.

Hvis du ønsker at skifte læge, retter du henvendelse til din  kommunen, borgerservice.

Vi får ikke automatisk journal fra din  tidligere læge. Du kan enten selv bestille den ved din tidligere læge  eller  bede vores  vores sekretær om at gøre det. Det er en fordel, at vi har den  ved første konsultation.

Ris og ros

Vi er optaget af, hvad du mener om os og ønsker tilbagemeldinger (ris, ros og forslag til  forbedringer) via mail, telefon, mundtligt eller i postkassen.

Hvis du ikke føler dig tilstrækkeligt godt behandlet eller informeret, vil vi gerne have at du henvender dig igen, så vi kan rette evt. fejl eller misforståelser.

Hvis du ønsker at klage over den lægefaglige behandling kan dette ske til Patientklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K,              tlf. 3338 9500.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du læse lægehusets privatlivspolitik.