Lægeskift

Lægehuset har åben for tilgang af nye patienter.

Hvis du ønsker at skifte læge, retter du henvendelse til din  kommunen, borgerservice.

Vi får ikke automatisk journal fra din  tidligere læge. Du kan enten selv bestille den ved din tidligere læge  eller  bede vores  vores sekretær om at gøre det. Det er en fordel, at vi har den  ved første konsultation.